~ TAKSA NOTARIALNA
Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie , którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
w formacie PDF
~ PODATKI
Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z oraz podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku
o podatku od czynności cywilnoprawnych w formacie PDFUstawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku
o podatku od spadków i darowizn w formacie PDF~ OPŁATY SĄDOWE

Gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie , zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej , bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej , zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku
o kosztach w sprawach cywilnych w formacie PDFW celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach czynności notarialnej wskazany jest osobisty kontakt z kancelarią notarialną. Udzielanie informacji i wyjaśnień jest bezpłatne.~ pn. - śr. // pt. 9.00 ~ 16.00 // czw. 10.00 ~17.00

Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

~ tel. // fax: 76 727 38 37
~ kom. 601 274 464