Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

~ sporządza akty notarialne
~ sporządza poświadczenia:
   × własnoręczności podpisu
   × zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
   × daty okazania dokumentu
   × pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
~ doręcza oświadczenia
~ spisuje protokoły
~ sporządza protesty weksli i czeków
~ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
~ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
~ sporządza, na żądanie    stron, projekty aktów, oświadczeń i innych    dokumentów
~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,    z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
~ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

~ pn. - śr. // pt. 9.00 ~ 16.00 // czw. 10.00 ~17.00

Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

~ tel. // fax: 76 727 38 37
~ kom. 601 274 464